Kursi vecākiem

RIIMC_FEBRUARIS_MARTS_PIEAUGUSIE

Likumdošanas jaunumi!!!!!!

2016.gada 13.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.775 «Noteikumi par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku«, skatīt pievienoto saiti:

http://likumi.lv/ta/id/287378-noteikumi-par-2017-2018-macibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku

 

Rīgā nākamgad izglītības iestāžu atjaunošanai, to teritoriju labiekārtošanai vai tajās esošo atsevišķu telpu atjaunošanai plānots tērēt 26 miljonus eiro.

637640_640x420

 

Rīgas domes Pilsētas īpašuma komiteja šodien sēdē skatīja jautājumu par Īpašuma departamenta papildu priekšlikumiem 2017.gada pamatbudžeta projektam un Rīgas pilsētas pašvaldības Investīciju programmai 2017.gadam.

Īpašuma departaments rosināja apstiprināt investīciju programmu 27,9 miljonu eiro apmērā.

No minētās summas 26,15 miljoni eiro paredzēti izglītībai. Par 10,19 miljoniem eiro plānots veikt renovāciju ēkā Burtnieku ielā 34, kurā paredzēts izvietot Rīgas 64.vidusskolas sākumskolu, skolas ēkā Šampētera ielā 98, kurā paredzēts izvietot Rīgas Mūzikas internātvidusskolu, un ēkā Pērnavas ielā 10, kurā paredzēts izvietot Rīgas Šaha skolu. Tāpat par minēto summu renovācija paredzēta Rīgas 6.vidusskolā, Rīgas37.vidusskolā, Rīgas Hanzas vidusskolā, Rīgas 4.speciālā internātpamatskolā, Rīgas 95.vidusskolā, Rīgas Avotu pamatskolā, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, Rīgas 75.vidusskolā un Rīgas Valdorfskolā. Savukārt turpināt renovāciju paredzēts Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas ēkā un Friča Brīvzemnieka pamatskolas ēkā.Tāpat programmā 7,99 miljonus eiro paredzēts tērēt izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošanai. Par minēto summu plānots veikt Rīgas Centra humanitārās vidusskolas Krišjāņa Barona ielā 116a stadiona izbūvi, Rīgas Pļavnieku pamatskolas stadiona izbūvi un Rīgas 25.vidusskolas stadiona izbūvi. Paredzēts labiekārtot Strazdumuižas internātvidusskolas teritoriju un izveidot futbola laukumu Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolai, kā arī labiekārtot Rīgas 21.vidusskolas teritoriju, izbūvēt stadionu Rīgas 80.vidusskolai un atjaunot mākslīgo segumu sporta stadionam «Arkādija».

Bērnu reģistrācija 1.klasē

Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām skolas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Skat.noteikumus!

Reģistrēšana
Bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē notiek darba dienās no 9:00 — 16:00.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Skolā vecāki aizpilda noteiktas formas veidlapu un vecāku iesniegums tiek reģistrēts elektroniskajā datu bāzē.

Pretendentu reģistrācija skolā notiek visu mācību gadu.

Cien. vecāki! Aicinām laicīgi pieteikt vai apmainīt Skolēna e karti! Jaunas Skolēna e kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1.klasē, 5.klasē un 10.klasē. Skolēna e karte vecākiem jānoformē elektroniski — www.eriga.lv.