Pasākumi — Rīgas 37.vidusskola

16.04.2018.

Rīgas 37.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas
Iestādes 6 gadu jubilejai veltītājs pasākums» Cirku diena»

13.04.2018.
Rīgas 37.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas
Sporta spēles

 

15.03.2018.

Atvērto durvju dienas

Rokdarbu meistarklases kopā ar vecākiem „Putnu ligzdas”

 

 

06.11.17.-17.11.2017.

Rīgas 37.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupās tika realizēts projekts “Rīgas muzeji”

http://www.e-skola.lv/public/89740.html 

 

08.11.2017.

Rīgas 37.vidusskolā audzēkņu vecākiem tika organizēta lekcija par pirmās palīdzības sniegšanu bērniem.

 

 

05.10.2017.

„Miķeļdienas gadatirgus”

 

 

 

2017./2018.mācību gads 

Zinību diena 01.09.2017.

Zinibu diena