Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība

_lemums_Nr.4640

Rīgas 37.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu  IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI IK noteikumi 2016-

KĀRTĪBA, KĀ REĢISTRĒ OBLIGĀTĀS APMĀCĪBAS VECUMA BĒRNU NEIERAŠANOS RĪGAS 37.VIDUSSKOLAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS iekšējie noteikumi