Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība

_lemums_Nr.4640

Rīgas 37.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu  IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMIIK noteikumi 2016

KĀRTĪBA, KĀ REĢISTRĒ OBLIGĀTĀS APMĀCĪBAS VECUMA BĒRNU NEIERAŠANOS RĪGAS 37.VIDUSSKOLAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀS iekšējie noteikumi