Pieredzes apmaiņa starp  Rīgas 37. vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām un Rīgas 135. pirmsskolas izglītības iestādi „Liepziediņi”

No 07.janvāra līdz 17. janvārim starp  Rīgas 37. vidusskolas pirmsskolas izglītības grupām un Rīgas 135. pirmsskolas izglītības iestādi „Liepziediņi” tika organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi. Pedagogiem un vadībai bija iespēja apmeklēt kaimiņu pirmsskolas izglītības iestādē rīkotās atklātās rotaļnodarbības gūstot jaunas idejas, paņēmienus savai turpmākajai profesionālajai darbībai. Izsākam pateicību Rīgas 135. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai  un Rīgas 37.vidusskolas direktora pienākumu izpildītājai un pedagogiem par iespēju vērot iestādē notiekošo mācību procesu.