Rīgas 37. vidusskola

Eksakto priekšmetu MK dienas

„Cilvēks un zinātne”

08.01. — 19.01.2018.g.

 

Mērķis: rosināt un aktivizēt interesi par eksaktā cikla mācību priekšmetiem.

Uzdevumi: pilnveidot darbu izglītojamo motivācijas paaugstināšanai; attīstīt izglītojamo prasmi patstāvīgi strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, izmantot savas zināšanas reālajā dzīvē; attīstīt daudzveidīgu mācību pieredzi; aktivizēt starp priekšmetu saikni.

Datums Klases Vieta, laiks Pasākums Atbildīgais

 

 03.01.-05.01. Pasākumu plānošana un sagatavošana Visi skolotāji
 15.01.-19.01. 5.-9.kl. 14.00 -17.00 Mācību ekskursijas muzejos.

·        ZOOdārzs naktī

·        F.Candera muzejs

Visi skolotāji
 15.01.-19.01. 5.kl. 44.kab.

pēc stundu saraksta

Radošās  stundas “Matemātiskais detektīvs” Ņ.Zadevasere
 15.01.-19.01. 5.- 6.kl. 21.kab.

pēc stundu saraksta

Konkurss „Rēķini galvā” Ņ.Zadevasere

A.Andrejeva

10.01.-19.01. 2.-9.kl. pēc stundu saraksta Fizikas, ķīmijas un dabaszinības radošās stundas Visi skolotāji
11.01.-19.01. 8.-9.kl. pēc stundu saraksta Radošās stundas matemātikā “Vienādojumu risināšana un zīmējumi koordinātu plaknē”  

Ņ.Zadevasere

 

 

 15.01.-19.01. 5.-9.kl. 2.stāvā Skolēnu radošo darbu izstāde Visi skolotāji
 15.01.-13.04 5.-9.kl. Pēc stundas saraksta Projektu darbi

 

Visi skolotāji
23.01. 5.-8.kl. 23.kab.

9.15 — 12.35

Skolas matemātikas olimpiāde Ņ.Zadevasere

 

16.02. 5.- 8.kl. 10.00-14.00 Olimpiāde matemātikā (II kārta) A.Andrejeva

Ņ.Zadevasere

 

21.03. 2.-9. 23.kab.

9.15

Starptautiskais matemātikas konkurss «Ķengurs» A.Andrejeva

Ņ.Zadevasere

Sagatavoja Ņ.Zadevasere