Rīgas 37.vidusskolas

Krievu kultūras un svešvalodas dienas

«Mūsdienu jaunatnes skatījums uz literatūru, vēsturi, dramaturģiju»

18.03.2019.-29.03.2019.

 

Datums Laiks, vieta Klase Pasākums Atbildīgais
 

19.03

1.stunda 32.kab.  

1.-2.

Tikšanās ar bērnu rakstnieci Marinu Žitnikovu  

I.Bluse

18.03-22.03 Stundu laikā 2.-6. Ārpusklases lasīšanas stundas pēc I.Krilova fabulām A.Sviridova

I.Bluse

M.Dostanko

O.Samkova

18.03-22.03 Stundu laikā 7.-9. Sagatavošanās prezentācijai «I.Krilovam 250» M.Dostanko

O.Samkova

26.03 7.stunda 7. Radošā stunda «Rīga is my city» V.Vishneuskaya
27.03 2.stunda 3. Viktorīna «English is fun» V.Vishneuskaya
27.03 5.stunda 6. Viktorīna «English is fun» V.Vishneuskaya
27.03

 

6.stunda zālē 2.-9. Aktieru meistarības konkurss A.Sviridova

I.Bluse

M.Dostanko

O.Samkova

28.03 Stundu laikā 2.-9. Radošo darbu konkurss

«Es esmu fabulu rakstnieks»

A.Sviridova

I.Bluse

M.Dostanko

O.Samkova

28.03 4.stunda 4. Viktorīna «English is fun» V.Vishneuskaya
28.03 6.stunda 5. Viktorīna «English is fun» V.Vishneuskaya
    8.-9. Radošā stunda «Rīga is my city» V.Vishneuskaya
29.03 1.-3.stundas 2.-6. Radošās stundas

«I.Krilovam 250»

O.Samkova
29.03 5.-6. stundas 42.kab. 2.-6. Viktorīna pēc I.Krilova fabulām.

Konkursu uzvarētāju apbalvošana

A.Sviridova

I.Bluse

M.Dostanko

O.Samkova